ساخت اپل ایدی

برای ساخت اپل ایدی کافی است به وب سایت :

www.kharideappleid.ir

مراجعه نموده و تنها با چند کلیک به راحتی اپل ایدی خودتان را با سوال امنیتی ( با ایمیل معتبر ) دریافت کنید.

حتی می توانید با ایمیل شخصی خودتان دریافت کنید.

امیدواریم پس از تحویل اپل آیدی ، وب سایت : www.kharideappleid.ir  را به دوستانتان نیز معرفی نمائید.

.